Tervetuloa Syyskokoukseen!

Aika 19.11.2023 Klo 16:30    LINKKI KOKOUKSEEN

Paikka: Rautatienkatu 6, 90100 Oulu, Trimmauspalvelu Tassu-Parturi, osallistua voi myös etänä

Google Meetsin kautta. Kokouslinkki toimitetaan ennen kokousta yhdistyksen virallisille sivuille.

Kokousmateriaalit julkaistaan nettisivuilla 2 viikkoa ennen kokousta

Kokouksessa käsiteltävät asiat tulee toimittaa 30.10.2023 mennessä yhdistyksen sihteerille:

prtrysihteeri@gmail.com


Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja. Puheenjohtaja kutsuu avukseen sihteerin.

2. Valitaan tarvittava määrä ääntenlaskijoita.

3. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5. Vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle

toimintakaudelle.

6. Vahvistetaan seuraavan vuoden jäsenmaksut.

7. Suoritetaan hallituksen puheenjohtajan vaali.

8. Suoritetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle.

9. Suoritetaan toimikuntien puheenjohtajien vaali.

10. Suoritetaan edustajan ja varaedustajan valitseminen Kennelliiton valtuustoon.

11. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille kaksi (2) varamiestä.

12. Hyväksytään hallituksen ehdotus sääntömuutoksista.

13. Hyväksytään Suomen Kennelliiton ennakkotarkastama jalostuksen tavoiteohjelma.

14. Käsitellään muut hallituksen ja jäsenten 30.10. mennessä hallitukselle kirjallisesti esittämät

asiat.

15. Muut asiat.


-Hallitus

Liitteet:

5. Hallituksen laatimat toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimikaudelle: Toimintasuunnitelma 2024, Talousarvio 2024

6. Ehdotus ensivuoden jäsenmaksuista: Pentuejäsen, ensimmäinen vuosi 15 €, vuosijäsen 30 €, perhejäsen (vuosijäsenen perheeseen kuuluva, ei lehteä) 10 €, Ainaisjäsen 300 €, kasvattajamaksu 10 € (vuosijäsenen kasvattajatietojen julkaisu kotisivuilla ja lehdessä, sekä pentuetiedot pentuvälitykseen)

12. Hallituksen ehdotus sääntömuutoksista Sääntömuutosehdotus

13. Kennelliiton 3.10.2023 ennakkotarkastama Jalostuksen tavoiteohjelma Parsonrussellinterriereille 2024-2028
Taustaa – mikä on JTO?
Jalostuksen tavoiteohjelma eli JTO on rotujärjestön laatima ja Kennelliiton hyväksymä tietopaketti koirarodun tämänhetkisestä tilanteesta. Tavoiteohjelmasta löytyy tietoa kyseistä rotua edustavien koirien luonne- ja käyttöominaisuuksista, terveystilanteesta ja ulkonäöstä. Siihen on myös kirjattu, mihin asioihin tulee kiinnittää erityishuomiota kyseisessä rodussa. (Lähde: Kennelliitto)
Tässä kiinnostuneille vielä laajemmin tietoa mikä on Jalostuksen tavoiteohjelma, sekä Kennelliiton ohjeet ja mallirunko, joiden mukaan se on laadittava: https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-jalostus/jalostuksen-tavoiteohjelma-tietopaketti-rodun-ominaisuuksista-ja-jalostuksesta

14. Muut hallituksen ja jäsenten 30.10. mennessä hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat: 

 A) Esitys Vuoden Kasvattaja-kilpailun uusista säännöistä1.1.2024 alkaen Vuoden Kasvattaja, ehdotus 2024

B) Vuoden Nosework Parson-kilpailun ja Vuoden Vesiriista Parson-kilpailun pisteiden päivitys SM-kilpailujen osalta Vuoden NW Parson, pistelaskuohje Vuoden Vesiriista Parson, käyttölajien pistelaskuohje