Koiratanssi

Koiratanssissa koiralle on luovaa tottelevaisuutta, jossa koiralle opetetaan vapaavalintaisia liikkeitä tai seuraamisposititoita. Tämän jälkeen ohjaaja laatii halutessaan kaikista opituista liikkeistä yhtenäisen ja sujuvan ohjelmakokonaisuuden, koreografian, joka esitetään valittua musiikkia tulkiten ja ilmentäen. Tavoitteena on, että koira, ohjaaja ja musiikki ovat kaikki harmonisessa sopusoinnussa keskenään. Ohjelman tulee huomioida koiran erityisominaisuudet ja ilmentää koirakon positiivista yhteistyötä. Koiratanssiohjelma ei ole koskaan pelkkä suoritus, vaan se on myös esitys ja siten sen tulisi aina olla myös miellyttävä katselukokemus yleisölle. Näin ollen on suotavaa, että myös ohjaaja omalta osaltaan esiintyy ja tulkitsee musiikkia omalla liikkumisellaan, vaikka ohjelman pääosa onkin koiralla.
Erilaisen rekvisiitan käyttö on koiratanssikilpailussa sallittu, kunhan ne ovat oleellinen osa esitystä, eikä niitä käytetä koiran painostamiseen tai motivointivälineiden korvikkeena.

Koiratanssia voivat harrastaa kaikenikäiset koiranohjaajat niin rotukoiran kuin sekarotuisen koirankin kanssa. Koiran tulee olla rekisteröity Kennelliiton tai muuhun FCI:n hyväksymään tunnistusmerkintärekisteriin osallistuakseen kilpailuihin. Laji sopii kaikille, sillä ohjaaja voi rakentaa kilpailuohjelman omien edellytystensä mukaan sekä huomioiden koiran sen hetkisen osaamisen. Monipuolisena ja aina uusia haasteita antavana lajina koiratanssi edistää niin koiran kuin ohjaajankin fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia.
Koiratanssi on jakautunut kahteen eri lajiin, jotka ovat FREESTYLE ja HTM (heelwork to music). Freestylessä ohjaajalla on vapaat kädet valita ohjelmaan erilaisia liikkeitä, jotka ovat kuitenkin turvallisia koiran suorittaa. Freestylessä on helppo hyödyntää oman koiran vahvuuksia ja ottaa mukaan koiralle mieluisimmat ja parhaiten sujuvat liikkeet, mutta Freestylessä korostuu tekninen osaaminen esim. ohjaajasta kaukana suoritettavissa liikkeissä. HTM on seuraamista musiikin tahtiin. HTM:ssä on kymmenen erilaista positiota eli koiran asemaa suhteessa ohjaajaan. HTM ohjelma koostuu näistä eri seuraamispositioista ja niiden yhdistämisestä oivaltavilla siirtymillä. Ohjelmassa pääpaino on kauniissa seuraamisessa, johon voi olla yhdistettynä muutamia freestyleliikkeitä esim. alku- ja lopputemput.

Koiratanssissa kilpaillaan kolmessa eri tasoluokassa; alokas, avoin ja voittajaluokassa. Kilpailussa tavoitellaan alo ja avo luokissa riittävää pistemäärää, jolla saa kunniamaininnan eli kuman. Kolme kumaa oikeuttaa luokissa koulutustunnukseen. Voittajaluokassa kuman tilalla jaetaan koiratanssisertifikaatti ja kolme sertiä saavutettuaan koirasta tulee Suomen koiratanssivalio (FI KTVA-FS tai FI KTVA-HTM). Kilpailussa on aina kolme tuomaria, jotka arvostelevat ja antavat pisteitä kolmessa eri osa-alueessa: esiintyminen, sisältö ja taiteellinen vaikutelma. Lisäksi pisteytetään koiran huomioiminen ja kohtelu. Kuman tai sertin saadakseen täytyy kaikilta tuomareilta saada eri osa-alueista riittävästi pisteitä.

Teksti ja kuvat: Tiina Raatikainen