Tervetuloa Kevätkokoukseen!

Kokouspaikka: Lohjan ABC, Hossanmäentie 1, 08350 Lohja

Aika: 21.4.2024 klo 15.00

Kokouksessa palkitaan myös Vuoden parson-kilpailun menestyneet!

Paikan päällä kahvitarjoilu. Kokoukseen voi osallistua paikan päällä tai verkkoyhteydellä.

Linkki kokoukseen 

Jäsenyydet tarkistetaan.


ESITYSLISTA

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja. Puheenjohtaja kutsuu avukseen sihteerin.

2. Valitaan tarvittava määrä ääntenlaskijoita.

3. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5. Esitellään hallituksen ja toimikuntien toimintakertomukset (liite 1).

6. Esitetään tilinpäätös edelliseltä toimintavuodelta.

7. Luetaan toiminnantarkastajien lausunto.

8. Vahvistetaan tilinpäätös.

9. Päätetään hallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnettävästä vastuuvapaudesta.

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11. Valitaan uudet vastuuhenkilöt eronneiden tilalle.

12. Käsitellään muut hallituksen ja jäsenten kaksi (2) viikkoa ennen kokouksen

ilmoitettua päivämäärää hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat.

13. Muut asiat.

14. Vuoden Parson kilpailun palkintojen jako.

-Hallitus

Liitteet:

Toimintakertomus 2023
Tase 2023
Tuloslaskelma 2023