Tervetuloa Kevätkokoukseen!

Kokouspaikka: Tiiriön ACB, Paroistentie 1, 13600 Hämeenlinna

Aika: 22.4.2023 klo 16.00

Kokouksessa palkitaan myös Vuoden parson-kilpailun menestyneet.

Paikan päällä kahvitarjoilu. Kokoukseen voi osallistua paikan päällä tai verkkoyhteydellä.

Ennakkoilmoittautumisia toivotaan 15.4. mennessä,

ilmoitathan tuletko paikalle vai osallistutko netin kautta:

jasensihteeriprt@gmail.com

Linkki kokoukseen
Kokous järjestetään TEAMS-palvelussa, joka toimii myös selaimella tai sovelluksella.

Jäsenyydet tarkistetaan.


ESITYSLISTA (päivitetty 15.4.2023)

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja. Puheenjohtaja kutsuu avukseen sihteerin.

2. Valitaan tarvittava määrä ääntenlaskijoita.

3. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5. Esitellään hallituksen ja toimikuntien toimintakertomukset.

6. Esitetään tilinpäätös edelliseltä toimintavuodelta.

7. Luetaan toiminnantarkastajien lausunto.

8. Vahvistetaan tilinpäätös.

9. Päätetään hallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnettävästä vastuuvapaudesta.

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11. Valitaan uudet vastuuhenkilöt eronneiden tilalle.

  • Näyttelyharrastustoimikunnan pj:n valinta eronneen tilalle
  • Uuden varajäsenen valinta eronneen tilalle

12. Käsitellään muut hallituksen ja jäsenten kaksi (2) viikkoa ennen kokouksen ilmoitettua päivämäärää hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat.

  • Justiina Uusihongon esitys kevätkokoukseen: Jaostojen kuulumiset liite2
  • Hanna Rädyn esitys kevätkokoukseen: Esitys vuoden parsonkasvattajakilpailun pisteytyksestä liite3, liite4, liite5

13. Muut asiat.

14. Vuoden Parson kilpailun palkintojen jako.


-Hallitus