Tiedotustoimikunta

Tiedostustoimikunnan tarkoituksena on koordinoida yhdistyksen viestintään liittyviä kanavia ja välineitä kuten yhdistyksen nettisivuja, Facebook-sivua ja lehteä, tehdä yhtenäiset linjaukset yhdistyksen viestintään sekä tukea yhdistyksen olemassa olevaa toimintaa.


Tiedotustoimikunnan toiminta:
 • vastaa lehden ilmestymisestä, tukee yhdistyksen lehden tekijöitä
 • vastaa yhdistyksen nettisivujen, Facebook-sivun ja Instagram-tilin ylläpidosta sekä sisällöstä yhdessä muiden toimikuntien kanssa
 • tukee jäsensihteeriä kuukausittain ilmestyvän sähköisen jäsenkirjeen toimittamisessa
 • tuottaa yhdistyksen viestintään yhtenäisen ohjeistuksen sekä lomakepohjia
 • puhtaaksikirjoittaa, koostaa ja toimittaa vuosikirjan vuosittain
 • toteuttaa vuosittain valokuvakisan ja koostaa niistä kalenterin myyntiin
Tiedotustoimikunta:
 • Puheenjohtaja
  • Anniina Tykkyläinen
 • Facebook -sivun ylläpitäjät ja päivittäjät
 • Parson-lehden toimituskunta, päätoimittaja Teija Seppä