Yhdistyksen palvelut kasvattajille

Tälle sivustolle on kasattu tietoa ja linkkejä kasvattajia varten.

Kennelnimen anominen

Yhdistys puoltaa kasvattajaksi aikovien jäseniensä kennelnimianomuksia. Kennelnimen voi anoa sähköisesti Kennelliiton Omakoira-palvelun kautta. Hanki puolto rotujärjestöltä ennen anomuksen syöttämistä Omakoira-palveluun. Puoltopyynnöt kennelnimianomukseen tulee toimittaa sähköpostitse yhdistyksen sihteerille. Tarkemmat ohjeet löydät tästä linkistä. 

Yhdistyksen suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille

  • Siitokseen käytettävän uroksen ja nartun silmien ja polvien tulee olla tarkastettu ennen ensimmäistä astutusta. Astutushetkellä koiran silmätarkastuslausunnon ei tule olla vuotta vanhempi aina kahdeksaan ikävuoteen asti. Mikäli koiralla on jokin lievä silmätarkastusmerkintä (distichiasis, PPM, PHTVL/PHPV, MRD tai lasiaisen rappeuma), tulee toisen osapuolen olla kyseisen sairauden osalta terve. Siitoksesta poistetun koiran silmät olisi hyvä tarkastaa uudelleen 5-8 -vuotiaana, jolloin saadaan terveystietoa tulevia siitossuunnitelmia varten.
  • Koiraa, jonka sisaruksissa tai vanhemmissa on todettu perinnöllinen silmäsairaus, tulisi käyttää jalostukseen vasta nartun ollessa iältään vähintään n. 3-4-vuotias ja uroksen vähintään n. 5-vuotias.
  • Vähintään toinen vanhemmista on testattu geneettisesti terveeksi linssiluksaation osalta.
  • Vähintään toinen vanhemmista on testattu geneettisesti terveeksi LOA:n (late onset ataxia) osalta.
  • Siitokseen käytettävältä koiralta ei tulisi puuttua enemmän kuin 4 hammasta, erityisen painavista syistä enintään 6 hammasta. Tällöin toisella osapuolella tulee olla täysi hampaisto.
  • Arkaa, vihaista tai sairasta koiraa ei tule käyttää jalostukseen.
  • Nartun siitoskäytön alaikärajana astutushetkellä pidetään 15 kk ja uroksen 12 kk. Kennelliiton yleisessä jalostusstrategiassa jalostuskoiran alaikärajaksi suositellaan 2 vuotta.

Jalostusneuvonta, ohjeet

Ohjeet kasvattajalle

1. Selvitä narttusi jalostuskäyttöön liittyvät asiat. Jos olet uusi
kasvattaja, kysy narttusi taustoista sen kasvattajalta.

2. Kysy uroksesta tietoja sen omistajalta ja mahdollisuuksien mukaan myös
uroksen kasvattajalta.

3. Hae tietoa suunnittelemastasi yhdistelmästä myös Kennelliiton
jalostustietokannasta: jalostus.kennelliitto.fi. Tiedot DNA-testatuista koirista löydät sivulta Geenitestatut koirat.

4. Kysy jalostustoimikunnalta. 
Jalostustoimikunta tutkii suunnittelemasi yhdistelmän sukutaulun ja kertoo tiedossaan olevista asioista, jotka voivat vaikuttaa lopulliseen jalostuspäätökseen. Osa jalostustoimikunnan käytössä olevista tiedoista on julkista ja ne voidaan kertoa koiran nimellä. Osa tiedoista ei ole julkista, ja tällöin niistä kerrotaan riskeinä sukutaulussa.


Ohjeet uroksen omistajalle

1. Selvitä uroksesi jalostuskäyttöön liittyvät asiat. Kysy uroksesi
taustoista myös sen kasvattajalta.

2. Selvitä uroksellesi aiotun nartun tiedot sen omistajalta ja Kennelliiton
jalostustietokannasta:  jalostus.kennelliitto.fi. Tiedot DNA-testatuista koirista löydät sivulta Geenitestatut koirat.

3. Kysy tarvittaessa jalostustoimikunnalta neuvoa uroksen jalostuskäyttöön
liittyvistä asioista.

Kasvattajalistalle pääsy

PRT ry:n jäsenmaksun maksaneet kasvattajat saavat yhteystietonsa Parson-lehteen ja verkkosivuille maksamalla 10 euron vuosimaksun yhdistyksen tilille (tilinumero FI4122651800003521, viite 5225).

HUOM! Kasvattajamaksun vuosittainen eräpäivä on 30.4. Tällä summalla saat myös pentuilmoituksesi sivuille näkyviin. Jos haluat, että yhteystietosi näkyvät rodun jäsenlehdessä ja verkkosivuilla, niin ota yhteyttä parsonrussellinterrierit@gmail.com.

Jos kasvattajamaksu ei ole maksettuna eräpäivään mennessä, poistetaan tiedot kasvattajalistalta. Kasvattajalista päivitetään maksamattomien osalta vasta seuraavalle vuodelle uudestaan, joten pidäthän huolen siitä että kasvattajamaksu on maksettu ajoissa.


Uudet kasvattajat päivitetään listoille kun kasvattajamaksu on maksettu ja tiedot toimitettu. Myöskään pentuelistalla ei julkaista pentueita kasvattajalta jolta on ko. vuoden maksu maksamatta ajallaan.

Voit myös halutessasi ilmoittaa pentueesi pentujen uudet omistajat pentuejäseneksi tai suositella pennunostaja liittymään jäseneksi täyttämällä
jäsenanomuslomake. Pentuejäsenyys on ilmainen yhden toimintakauden ajan (tammikuu-joulukuu).

Pentuevälitys

Yhdistyksen sivuilla julkaistaan ainoastaan kennelnimen omaavien kasvattajien silmä- ja polvitarkastettujen koirien pentueilmoituksia. Pentuvälitykseen otetaan välitettäväksi pentue, jossa isä on ollut astutushetkellä vähintään 12 kk ja emä 15kk. 1.6.2010 alkaen vähintään pentueen toisen vanhemman tulee olla PLL DNA testattu (perinnöllinen linssiluksaatio) terveeksi tai sen tulee olla suvun perusteella geneettisesti terve.
Ole siis itse aktiivinen ja huolehdi, että pentueesi pääsee listalle.

Tee pentueilmoitus tästä!

Geenitestatut koirat

Parsonrussellinterriereille on saatavilla geenitestejä, joiden avulla saadaan ehkäistyä tiettyjä sairauksia sairastavien koirien syntyminen. Jalostukseen käytettäville koirille suositellaan geenitestejä Primääriseen Linssiluksaatioon (PLL), Late Onset Ataksiaan (LOA) ja Spinoserebellaariseen Ataksiaan (SCA). Lisäksi on mahdollisuus testata koiran perimä virtsakivien osalta (Canine Hyperuricosauria).

Testit tekee Animal Health Trust -tutkimuslaitos Englannissa. Testit tilataan AHT:n sivuilta. Kun testipakkaus on saapunut, näytteen ottaa eläinlääkäri, jolloin tulos on virallinen. Näytteenoton jälkeen näyte lähetetään takaisin Englantiin, josta saa tuloksen muutaman viikon kuluttua sähköpostiin.

Yhdistys ylläpitää listaa testatuista koirista ja niiden testituloksista. Mikäli haluat koirasi listalle lähetä seuraavat tiedot osoitteeseen prt.dnatestit@gmail.com:
 
- Koirasi tulos ja tuloksen sertifikaatti
- Näytteenottaneen eläinlääkärin nimi
- Näytteenottopäivämäärä
- Näytteenottopaikka