Keskeisimmät tavoitteet rodun jalostuksessa:

  • Rodun geneettisen monimuotoisuuden turvaaminen.
  • Rodunomaisen ja yhteiskuntakelpoisen luonteen säilyttäminen ja käyttöominaisuuksien kehittäminen.
  • Koiran elämän ja sen pidon ja käytön kannalta vakavimpien perinnöllisten sairauksien ja vikojen vähentäminen ja niiden leviämisen ehkäiseminen.
  • Rotutyypillisen ulkomuodon säilyttäminen ilman turhaa liioittelua.




Rotujärjestön jalostustoimikunta vastaa rodun jalostuksesta ja jalostusta koskevista tarkemmista ohjeista kennelliiton ohjeiden mukaisesti.


Jalostuksen tavoiteohjelma

Parsonrussellinterrierien jalostuksen tavoiteohjelma vuosille 2013 - 2017 on hyväksytty rotua harrastavan yhdistyksen yleiskokouksessa 3.3.2013 ja Kennelliitossa 10.9.2013. Jalostuksen tavoiteohjelmaa on päivitetty vuoden 2018 lopussa vastaamaan nykyhetkeä tilastoiden ja taulukoiden osalta ja on voimassa 2018-2022.

Parsonrussellinterrierien jalostuksen tavoiteohjelmasta ilmenee rodun kasvattajien ja rodun jalostustoimikunnan kannalta olennainen tieto koskien vikoja, sairauksia ja luonnetta. Siihen on koottu koiranjalostukseen ja sen etiikkaan liittyvien suositusten lisäksi rotukohtaisia suosituksia. Tavoiteohjelma antaa perustietoa kasvattajille kasvatuksen tueksi ja koiraa suunnitteleville rodun tilanteesta.

Jalostusohjesääntö 

Jalostusneuvonta: 

Parsonrussellinterrierit ry jalostustoimikunta painottaa toimintansa neuvontaan, varsinaisia  urossuosituksia ei anneta. Kasvattaja voi lähettää haluamistaan yhdistelmistä tiedustelun jalostustoimikunnalle, joka kommentoi ehdotuksia koirien geneettisen tason, fenotyypin  sekä mahdollisiin tietoihin yhdistelmän koirien sekä niiden sukulaisten ominaisuuksista.  Yhdistelmän toteuttamisesta ja syntyvistä pennuista vastaa kasvattaja.  

Jalostuneuvonta tehdään sähköpostitse osoitteessa prt.jalostustoimikunta@gmail.com  jonne lähetetään lomakkeet täytettynä. Puhelimitse asiasta voi kysyä  kaikilta jalostustoimikunnan jäseniltä. 

Jalostusneuvonnan perusohje 

- Jalostukseen käytettävät koirat on oltava tiettävästi terveitä (ei allergiaa tai atopiaa)  ja luonteeltaan ehdottoman rodunomaisia: rohkea ja ystävällinen metsästysterrieri  joka on itsevarma, toimelias ja iloinen. Koira joka tarvitsee erikoisruokavaliota tai  sillä on toistuvia iho-, korva-, tai suolisto-oireita ei ole jalostuskoira. 

- Jalostukseen käytettävällä koiralla olisi suositeltavana olla vähintään 15 kk iässä  saatu näyttelypalkinto, koepalkinto (LUT, LUME), luonnetestitulos, MH-kuvaustulos  tai koiralla on jalostustarkastuksesta tulos ”hyväksytään” tai ”hyväksytään varauksin”.  

- astutushetkellä ensikertalaisen nartun tulisi olla iältään vähintään 18 kk, mieluiten yli  24 kk mutta ei kuitenkaan yli 5-vuotias. Uroksen suositeltu alaikäraja on 18 kk. - Kaikkien jalostukseen käytettävien koirien tulee olla virallisesti silmä- ja  polvitarkastettuja ennen astutusta. Jalostuksesta poissulkevia sairauksia ovat:  perinnöllinen kaihi, linssiluksaatio, PRA ja RD. Silmätarkastus on voimassa 12 kk,  alle kolmivuotiaana tarkastetut polvet ovat voimassa vain koiran kolmenvuoden  ikään asti, jonka jälkeen ne tulisi tarkastaa uudestaan, jolloin koira saa pysyvän  lausunnon. 

- Jos koira on saanut polvilausunnon lieväasteisesta (1) polvilumpioluksaatiosta, on  toisella osapuolella oltava terveet (0) polvet. Muita asteita ei tule käyttää. 

Parsoneille on perinnöllisiä sairauksia joihin on geenitestejä: PLL, LOA, SCA, CAHY/HUU, DM, JBD, NNA. https://www.parsonrussellinterrierit.fi/terveys löytyy 

sairauksista lisää. Jalostusyksilöiden geenitestin tuloksien tulee molempien olla   clear tai clear / carrier tai clear / affected.  

- Kahta sellaista koiraa, jolla on todettu ylimääräisiä ripsiä/karvoja (distichiasis,  ektooppinen cilia tai trichiasis), lasiaisen rappeuma (vitreous degeneraatio) tai PPM,  ei tule yhdistää keskenään. 

- Jos koira saa mistä tahansa silmäsairaudesta lisälausunnon ”Silmämuutosten  vakavuus: vakava”, sitä ei tule käyttää jalostukseen. 

- Kuuron koiran käyttö jalostukseen on kielletty. Puolikuurojen koirien käyttöä  jalostuksessa tulee punnita hyvin tarkkaan, ja muiden jalostukseen valittavien  syiden tulee olla hyvin painavat. Jos sukurasitteena on kuuroutta, pentujen BAER testausta suositellaan jotta jalostukseen voidaan valita täysin kuulevat yksilöt.  

- Jos koiralla on lausunto selkäkuvauksista muu kuin 0, tulee parituskumppani olla  Kennelliiton ohjeiden mukaisesti vain 0.  

- Epilepsiaa sairastavaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Lähisuvun osalta pitää  käyttää harkintaa. Sairaan koiran sisaruksia voi harkitusti käyttää, sillä ne saattavat  olla perimältään täysin terveitä epilepsiaan altistavien geenien suhteen. Linjoja  joissa epilepsiaa esiintyy, ei tule yhdistää keskenään.  

- Koiria joilla on todettu aikuisena sydämen sivuääni, ei tule käyttää jalostukseen.  Ainoastaan, mikäli ultraäänitutkimuksessa on todettu sivuääni ei-perinnöllisestä  viasta johtuvaksi, voi koiraa käyttää harkiten jalostukseen terveen kumppanin kanssa.  

- Jalostuksessa tulee suosia koiria joiden kanssa arjessa eläminen on helppoa ja  vaivatonta. Arkoja tai vihaisia koiria ei saa käyttää jalostukseen.  

- Koira jolla on operoitu eturistiside tai leikattu patellaluksaatio tai legg perthes, ei  suositella jalostukseen. Sairauksien perinnöllisten luonteiden takia, operoitua koiraa  ei saa käyttää jalostukseen. Jos koiraa on jo käytetty jalostukseen, sairausriski  täytyy ottaa huomioon jälkeläisten jalostuskäyttöä suunniteltaessa. 

- Koiran väri on ilmoitettava oikein rekisteröinnin yhteydessä. Koirien värin  tunnistamisessa ja värin oikein rekisteröimisessä on noudatettava huolellisuutta  erityisesti jos väri on parsonin perusväreistä selvästi poikkeava (sininen, harmaa,  liver). Kahden sinisen koiran risteytys on kielletty. 

- Koira jolla on luonnontöpö ei tule käyttää jalostukseen, ellei sitä ole testattu T-Box geenin aiheutamaksi töpöksi. Tällöin yhdistelmän toisen osapuolen tulee  pitkähäntäinen.  

- Eri karvanlaatuja saa risteyttää keskenään.

Ladattava versio (PDF, 4,6 Mt)