Keskeisimmät tavoitteet rodun jalostuksessa:

  • Rodun geneettisen monimuotoisuuden turvaaminen.
  • Rodunomaisen ja yhteiskuntakelpoisen luonteen säilyttäminen ja käyttöominaisuuksien kehittäminen.
  • Koiran elämän ja sen pidon ja käytön kannalta vakavimpien perinnöllisten sairauksien ja vikojen vähentäminen ja niiden leviämisen ehkäiseminen.
  • Rotutyypillisen ulkomuodon säilyttäminen ilman turhaa liioittelua.
Rotujärjestön jalostustoimikunta vastaa rodun jalostuksesta ja jalostusta koskevista tarkemmista ohjeista kennelliiton ohjeiden mukaisesti.


Jalostuksen tavoiteohjelma

Parsonrussellinterrierien jalostuksen tavoiteohjelma vuosille 2013 - 2017 on hyväksytty rotua harrastavan yhdistyksen yleiskokouksessa 3.3.2013 ja Kennelliitossa 10.9.2013. Jalostuksen tavoiteohjelmaa on päivitetty vuoden 2018 lopussa vastaamaan nykyhetkeä tilastoiden ja taulukoiden osalta ja on voimassa 2018-2022.

Parsonrussellinterrierien jalostuksen tavoiteohjelmasta ilmenee rodun kasvattajien ja rodun jalostustoimikunnan kannalta olennainen tieto koskien vikoja, sairauksia ja luonnetta. Siihen on koottu koiranjalostukseen ja sen etiikkaan liittyvien suositusten lisäksi rotukohtaisia suosituksia. Tavoiteohjelma antaa perustietoa kasvattajille kasvatuksen tueksi ja koiraa suunnitteleville rodun tilanteesta.

Ladattava versio (PDF, 4,6 Mt)