Syyskokous 30.10.2022
Syyskokous 30.10.2022Parsonrussellinterrierit Ry Syyskokous

Pöytäkirja 


Google Meet 30.10.2022 Klo 16:00
Linkki kokoukseen : meet.google.com/ycj-nrcb-dqr
Huomioithan että sinulla tulee olla toimiva Googlen sähköposti.
-Kokouksessa äänestäminen tapahtuu Äänestyskoppi. fi palvelun kautta
Valtakirjat tulee toimittaa ennen äänestyksen aloittamista.
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja. Puheenjohtaja kutsuu avukseen sihteerin.
2. Valitaan tarvittava määrä ääntenlaskijoita.
3. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintakaudelle.
6. Vahvistetaan seuraavan vuoden jäsenmaksut.
7. Suoritetaan hallituksen puheenjohtajan vaali.
8. Suoritetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle.
9. Suoritetaan toimikuntien puheenjohtajien vaali.
10. Suoritetaan edustajan ja varaedustajan valitseminen Kennelliiton valtuustoon. Valtuuston edustajat valitaan 3 vuotis kaudelle.
11. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille kaksi (2) varamiestä.
12. Käsitellään muut hallituksen ja jäsenten kaksi (2) viikkoa ennen kokouksen ilmoitettua päivämäärää hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat.
Käsiteltävät asiat : Käsiteltäväksi PRT RY:n vuosikokouksessa 30.10.2022 / Hanna Räty
13. Muut asiat.
-Vuoden parson kilpailun pisteytykset on näyttelysääntöjen mukaan pisteytetty vastaamaan uusia näyttelysääntöjä.

Pisteytykseen voi tutustua täällä : Vuoden Parson -kilpailu | Parsonrussellinterrierit ry
Talousarvio löytyy täältä : Talousarvio
Toimintasuunnitelma : Toimintasuunnitelmat
 

Hallitukselle käsiteltävät asiat tulee toimittaa 16.10.2022 Mennessä parsonrussellinterrierit@gmail.comErikoisnäyttelyn ilmoittautuminen avattu