Kevätkokous 23.4.2022
Pöytäkirja

Yhdistyksen kevätkokous järjestettiin Eläinkuusikossa Mäntsälässä 23.4.2022. Toimintakertomukset sekä tilinpäätös löytyy sivun alalaidasta.

Kevätkokous 23.4.2022 Klo 15:00 Eläinkuusikko Nummensuontie 168, 04660 Mäntsälä

 

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja. Puheenjohtaja kutsuu avukseen sihteerin.

 Valittiin puheenjohtajaksi Tuomas Nuutinen ja Sihteeriksi  Sari Kulju

2. Valitaan tarvittava määrä ääntenlaskijoita.

Valittiin Pia Saksman ja Kia Hult

3. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.

Valittiin Pia Saksman ja Kia Hult

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Nettiyhteyden kautta on myös mahdollista osallistua kokoukseen

5. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin

6. Esitellään hallituksen ja toimikuntien toimintakertomukset.

Kokouksen sihteeri luki toimintakertomukset.

Hyväksyttiin 

7. Esitetään tilinpäätös edelliseltä toimintavuodelta.

Kokouksen sihteeri esitteli tilinpäätöksen

Hyväksyttiin

8. Luetaan toiminnantarkastajien lausunto.

Kokouksen sihteeri luki toiminnantarkastajien lausunnon 

9. Vahvistetaan tilinpäätös.

Vahvistettiin

10. Päätetään hallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnettävästä vastuuvapaudesta.

Myönnettiin

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

-Kasvattajapisteytyksen uudistus * Näyttelypisteet uusittiin vastaamaan nykypäivän näyttelysääntöjä. Muut kasvattajakisan pisteet pysyy ennallaan. Tiedotetaan yhdistyksen kanavissa jäsenistöä asiasta ja annetaan kahden (2) viikon kommentointiaika.

-Tero Leppäsen tilalle varsinaiseksi jäseneksi Jonna Markkanen 

12. Käsitellään muut hallituksen ja jäsenten kaksi (2) viikkoa ennen kokouksen ilmoitettua päivämäärää hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat.

13. Muut asiat. 

-Yhdistyksen edustajat kennelliiton valtuustoon 2023-2025 Sari Vähäkoski ja varajäseneksi Miia Rastas

14. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen  15:25

 

Vuoden Parson kilpailun palkintojen jako.

TOIMINTAKERTOMUKSET 

Tästä linkistä 

 TILINPÄÄTÖS 

Tästä linkistä 

Syysvuosikokous 23.10.2021
+ Parsonpäivä