Allergia- ja suolisto-ongelmien selvitys

Parsonrussellinterrierit ry:n jalostustoimikunta kartoitti keväällä 2019 parsonien allergia- ja
vatsaoireita. Kyselystä tiedotettiin yhdistyksen Facebook-sivuilla, yhdistyksen kuukausikirjeessä ja
nettisivuilla ja se toteutettiin Google Forms-kyselytyökalulla ja vastaukset käsiteltiin SPSS-ohjelmalla.

Kyselyn teema nousi nettikeskusteluista, joissa parsonien omistajat kertoivat koiriensa erilaisista
suolisto-ongelmista. Alun perin tarkoituksena oli kerätä tietoa vain parsonien vatsaoireista, mutta
aineistoa analysoitaessa iho-oireiden määrä ja merkitys nousivat kuitenkin suolisto-ongelmien
rinnalle. Vastauksia saatiin 947 suomalaisesta koirasta, mikä on valtavan suuri ja kattava aineisto.
Vastauksista kahdeksan koski ei-puhdasrotuista tai rekisteröimätöntä parsonia ja nämä vastaukset
poistettiin aineistosta, joten lopullisen aineisto koko oli 939. Jalostustoimikunta haluaakin vielä kerran
kiittää kaikkia vastaajia, jokainen vastaus on ollut tärkeä selvityksen kannalta.

Selvityksen tulokseksi saatiin allergisten parsonrussellinterrierien osuudeksi 10% kyselyyn
vastanneista ja 15% osalta omistajalla oli allergiaepäilys. Tämä vastaa yleistä käsitystä koirien
allergioiden yleisyydestä, joten voimme olla iloisia siitä, että rodun terveys tältä osin on normaalilla
tasolla.

Allergia- ja suolisto-ongelma selvityksen pääset lukemaan tästä