PARSONRUSSELLINTERRIERI

KÄYTTÖTARKOITUS: Maan alla tapahtuvaan metsästykseen soveltuva terrieri.


FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 3: terrierit

alaryhmä 1 isot ja keskikokoiset terrierit.

Käyttökoetulos vapaaehtoinen.


LYHYT HISTORIAOSUUS:
Vuosien ajan terrieriharrastajien keskuudessa vallitsi suuri erimielisyys terrierityypistä, jota kutsuttiin hieman epämääräisesti "Jack Russelliksi". Englannin Kennelklubi sai lukuisia anomuksia rodun tunnustamiseksi harrastajilta, jotka vaalivat tätä kuningatar Viktorian aikana eläneen ja metsästystä harrastaneen pastori John Russellin kasvattamaa kettuterrierikantaa. Lopulta tämä kestävä työterrierityyppi tunnustettiin ja rodulle annettiin nimeksi parsonrussellinterrieri.

YLEISVAIKUTELMA:
Työkoiraksi soveltuva, toimelias ja ketterä, ei liioiteltu. Jalostettu sitkeäksi ja kestäväksi, yleiskuvaltaan sopusuhtainen ja notkea. Metsästyksessä saadut arvet ovat sallittuja.


TÄRKEITÄ
MITTASUHTEITA: Sopusuhtainen. Rungon kokonaispituus olkanivelestä istuinluun kärkeen on hieman säkäkorkeutta suurempi. Etäisyys kirsusta otsapenkereeseen on hieman lyhyempi kuin otsapenkereestä niskakyhmyyn.


KÄYTTÄYTYMINEN /LUONNE: Alun perin ketunmetsästykseen kehitetty metsästysterrieri,
itsevarma, toimelias ja iloinen koira, joka taipumustensa ja rakenteensa puolesta kykenee työskentelyyn maan alla. Rohkea ja ystävällinen.


PÄÄ

Kiilanmuotoinen.

Kallo:
Litteä, kohtuullisen leveä ja vähitellen silmiä kohti kapeneva.

Otsapenger:
Matala. Kirsu: Musta.

Leuat / hampaat:
Leuat ovat voimakkaat ja lihaksikkaat. Kookkaat hampaat ovat kohtisuorassa leukoihin nähden. Täydellinen, säännöllinen ja täysihampainen leikkaava purenta, ts. yläleuan hampaat koskettavat
tiiviisti alahampaiden etupintaa.

Posket: Eivät ulkonevat.

Silmät:
Tummat ja mantelinmuotoiset, eivät koskaan ulkonevat. Ilme on valpas ja älykäs.

Korvat:
Kooltaan suhteessa pään kokoon. V-muotoiset, eteenpäin taittuneet, kohtuullisen paksut. Korvan kärki ulottuu silmäkulmaan. Korvan taitekohta ei saa olla kallolinjaa korkeammalla.

KAULA: Kuiva, lihaksikas, keskipitkä, vähitellen lapoja kohti levenevä. Kaula
liittyy kauniisti lapoihin.

RUNKO:

Selkä:
Vahva, vaakasuora ja notkea.

Lanne: Vahva ja hieman kaareva.

Rintakehä:
Kohtalaisen syvä, ei ulotu kyynärpäiden tasoa alemmaksi. Mitattaessa keskikokoisten käsien tulee yltää rintakehän ympäri lapojen takana. Rintakehä on pitkä, kylkiluut eivät liian kaarevat eivätkä kyljet litteät.

HÄNTÄ:
Typistämätön: keskipitkä, mahdollisimman suora ja tasapainoisesti koiran kokonaisuuteen sopiva. Tyvestä paksu ja kärkeä kohti oheneva. Kohtuullisen ylös kiinnittynyt ja koiran liikkuessa melko
korkea-asentoinen. Levossa hännän asento voi olla matalampi.

Aiemmin tavallisesti typistetty. (Huom. Suomessa typistyskielto.) Typistetty: suhteessa
rungon pituuteen. Vahva, mieluiten suora, kohtuullisen ylös kiinnittynyt ja liikkeessä selvästi melko korkea-asentoinen. Levossa hännän asento voi olla matalampi.

RAAJAT

ETURAAJAT:

Yleisvaikutelma:
Eturaajat eivät liian leveä- eivätkä kapea-asentoiset. Eturaajat asettuvat kunnolla rungon alle.

Lavat:
Pitkät, viistot ja taakse sijoittuneet; selväpiirteinen säkä.

Olkavarret:
Lapaluun pituiset ja kulmautuneet niin, että eturaajat asettuvat kunnolla rungon alle, sään alle.

Kyynärpäät:
Tiiviisti rungonmyötäiset ja vapaasti liikkuvat.

Kyynärvarret:
Vahvat ja suorat, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset. Eturaajojen pituuden tulee olla hieman rintakehän syvyyttä suurempi.

Välikämmenet:
Vahvat ja joustavat.

Etukäpälät:
Tiiviit, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset; eivät litteät eivätkä haravarpaiset. Päkiät ovat kiinteät ja varpaat
kohtuullisen kaarevat.


TAKARAAJAT:

Yleisvaikutelma:
Takaraajat ovat vahvat, lihaksikkaat ja hyvin kulmautuneet.

Polvet: Hyvin kulmautuneet, mutta ei liioitellusti.

Sääret:
Hyvin kehittyneet.

Kintereet:
Matalat.

Välijalat:
Yhdensuuntaiset, mahdollistavat hyvän takaraajan työnnön.

Takakäpälät:
Kuten etukäpälät.

LIIKKEET: Vapaat ja maatavoittavat mutta eivät liioitellut. Hyvä askelpituus. Liikkeet
eivät koskaan jäykät eivätkä korkeat. Takaraajoissa hyvä työntö. Liikkeet ovat tasapainoiset ja edestä sekä takaa katsottuna yhdensuuntaiset.

NAHKA: Paksu ja irtonainen.

KARVAPEITE:

Karva:
Karkea, puolikarkea tai sileä, tiiviisti rungonmyötäinen ja suora, säänkestävä; hyvä pohjavilla. Myös vatsa ja raajojen sisäsivut ovat karvoittuneet. Myös trimmatun turkin tulee näyttää luonnolliselta, ei koskaan leikatulta.

Väri:
Yksivärinen valkoinen tai vallitsevasti valkoinen, jossa punaruskeita, keltaisia tai mustia merkkejä tai mitä tahansa näiden yhdistelmiä. Värimerkit mieluiten sijoittuneina päähän ja/tai hännän tyveen, kuitenkin vähäiset merkit rungossa sallitaan.

KOKO:

Säkäkorkeus:

Urokset:
ihannesäkäkorkeus 36 cm

Nartut:
ihannesäkäkorkeus 33 cm

Tärkeintä on, että kokonaisuus on aina tasapainoinen ja terverakenteinen, ja että tämän
ketunpyyntiin kehitetyn terrierin tulee olla kooltaan sellainen, että keskikokoiset kädet ylettyvät rintakehän ympäri lapojen takana.

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin sekä kykyyn toimia perinteisessä käyttötarkoituksessa.

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:

Vihaisuus tai liiallinen arkuus

Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen


HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.

Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan rodunomaisia koiria.